Privacy-beleid

Privacybeleid van Studio Onbekommerd

Per 25 mei 2018 moeten we allemaal aan nieuwe regels voldoen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Logisch, want tot nu toe had je toch (gek genoeg) geen idee wat een bedrijf eigenlijk deed (en hoe lang???) met de gegevens die jij verstrekte omdat je bijvoorbeeld een nieuwsbrief wilde ontvangen. Gelukkig komt hier nu verandering in! Hieronder kan je lezen wat Studio Onbekommerd doet met jouw gegevens, hoe lang ze bewaard worden en met welk doel.
In het kort komt dit neer op het volgende:

1.Jouw gegevens worden alléén bewaard op mailinglijsten waarvoor jij je ZELF hebt aangemeld; Studio Onbekommerd zal je gegevens nooit ongevraagd aan een mailinglijst toevoegen,
2. Jouw gegevens zijn absoluut veilig en worden NOOIT aan derden worden verstrekt,
3. Je kunt je te allen tijde afmelden van een mailinglijst door te klikken op de afmeldlink onderaan ieder mail-bericht dat wordt verstuurd, of door aan Studio Onbekommerd te melden dat je geen mail meer wilt ontvangen.

Meer weten?

Lees dan hieronder de details van het privacybeleid van Studio Onbekommerd:

Verantwoordelijk:
De website van Studio Onbekommerd wordt beheerd door Ellen Bentlage; zij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van personen die zich aanmelden voor een of meerder mailinglijsten van Studio Onbekommerd. De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in overeenstemming met de AVG en de Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens).
Voor vragen, verzoeken en/of opmerkingen kan je contact opnemen: Ellen Bentlage, Zuidstraat 2, 4315 AP Dreischor, 06-23863388, info@studioonbekommerd.nl.

Persoonsgegevens die Studio Onbekommerd verwerkt
Studio Onbekommerd verwerkt enkel persoonsgegevens die je zelf aan Studio Onbekommerd verstrekt door aanmelding voor de nieuwsbrief, of aanmelding voor lessen/workshops.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die opgeslagen worden:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Studio Onbekommerd heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@studioonbekommerd.nl, dan verwijderen ik deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Studio Onbekommerd persoonsgegevens?
Studio Onbekommerd verwerkt jouw persoonsgegevens enkel voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio Onbekommerd neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Studio Onbekommerd neemt dus geen besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Onbekommerd) tussen zit.

Hoe lang Studio Onbekommerd persoonsgegevens bewaart
Studio Onbekommerd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je je gegevens hebt verstrekt. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Nieuwsbrieven (inspiratie-abonnement, schrijfcafé etc.) – je gegevens worden bewaart tot je je uitschrijft. Onder elk mailbericht staat een link waarmee je je eenvoudig uit kunt schrijven.
  • Aanmelding wekelijkse lessen – tot je aangeeft deelname aan de lessen te beëindigen. Zodra je stopt met de lessen verwijder ik je gegevens van de mailinglijst. Onder elk mailbericht staat een link waarmee je je eenvoudig uit kunt schrijven.
  • Aanmelding eenmalige workshop – je gegevens worden bewaard tot maximaal 3 jaar na de betreffende workshop, zodat ik je desgewenst op de hoogte kan brengen van een vervolg op de workshop. Onder elk mailbericht staat een link waarmee je je eenvoudig uit kunt schrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio Onbekommerd verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de praktijk betekent dit dat je gegevens NOOIT aan derden worden verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio Onbekommerd gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Onbekommerd en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studioonbekommerd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Studio Onbekommerd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Studio Onbekommerd persoonsgegevens beveiligt
Studio Onbekommerd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studioonbekommerd.nl